تاريخ : دهم تير 1391 ساعت 11:56   |   کد : 151

نمرات پایان ترم جامعه شناسی ادبیات. نیمسال دوم 1391-1390

نمرات پایان ترم، با تغییر کوچکی در ریز نمرات، به شرح زیر است. برای اعتراض به نمرات تا دوشنبه شب فرصت دارید، از طریق بخش نظرات همین صفحه.
چهار نفر رمان های خود را نبرده اند، که دو نفری که یادم بود را نوشته ام. بیایید کتابتان را بگیرید.


نام دانشجو حافظه ادبي حاشیه نویسی رمان میان ترم. برگه 1 میان ترم. برگه 2 میان ترم. برگه 3 بوف کور حضور سایر  برگه جمع نمره  
نمره كامل 0.5 2 2 0.5 2 2 0.5   10.5 20  
                       
ابوالحسني ريحانه 0.5 1.25 1.25 0.5 1.75 2 0.5   7.5 15.25  
احتياط كار همه گل 0.5 2 1.75 0.5 1.75 2 0.5   7.5 16.5  
احمدي بهمن 0.5 1 1.5 0.5 1.5   -0.5 0.5 8.5 13.5  
اديبان محبوبه 0.5 1.75 1.75 0.5 2 2 0.5   9 18  
اقرلو امين   0.5 1 0.5 1 2 0.5   6.5 12 کتاب من را بیاورید
اكبري عذرا 0.5 1.75 1.5 0.5 1.5 2 0.5   6.5 14.75  
آريان حسن 0.25 1.5 2 0.5 1.5 2 0.5   7.5 15.75  
باستاني تهراني فاطمه 0.5 1.25 2 0.5 2 2 0.5   10.5 19.25  
بختياري هانيه 0.5 2 2 0.5 1.75 2 0.5   5.5 14.75  
برزگر مهدي 0.5 1.75 1 0.5 1.5 0 -1   10 14.25  
بهرامي نازنين   1.75 1 0.5 2 0.75 0.5   10.5 17  
بزرگي ساغر 0.5 2 2 0.5   2 -0.5   9.5 16  
بيات فرزانه 0.5 0.75 1.5 0.5 1 1.75 0.5   7 13.5  
تقي زاده مائده 0.5 1.5 0.5 0.5   2 -0.5   10 14.5  
تكاوران قمر 0.5 1.25 2 0.5 2 2 0.5   8.5 17.25  
جبارپور فاطمه 0.5 1.25 1.5 0.5 1.5 2 0.5   10 17.75  
جعفربگلو زهره 0.5 2 2 0.5 1.5 1.25 0.5   9.5 17.75  
جليلي مريم 0.5 1.5 2 0.5 2 2 0.5   8 17  
جليلي نيلوفر 0.5 1.75 1.75 0.5 1 1.75 0.5   8 15.75  
حسيني فاطمه 0.5 1.25 1.5 0.5 1.5 2 -0.5   8.5 15.25  
خارستاني زهرا 0.5           -0.5   6.5 6.5  
خان احمد دولابي آمنه 0.5 2 1.75 0.5 1.75 1.5 0.5   6 14.5  
خواجه زاده فائزه 0.5 1.75 2 0.5 2 2 -0.5   9.5 17.75  
دهقاني آيدا 0.5 0.5 1.75 0.5 1.25 0.5 0.5   3 8.5  
دولت آبادي عبدالله 0.5 1.5 1.75 0.5 1.75 2 0.5   9 17.5  
ذاكر طاهره 0.5 2 2 0.5 2   0.5   10 17.5  
رمضاني فهیمه 0.5 1.5 2 0.5 1.5 2 0.5   9.5 18  
سادات اميرحسين 0.5 1.5 1 0.5 1.75 2 -0.5   8.5 15.25  
سالاروند سپيده 0.5 2 2 0.5 2 2 0.5   10.5 20  
شرافت شميم 0.5 1.75 1.75 0.5 2 2 0.5   9 18  
شفيعي شهره 0.5 1.5 1.5 0.5 2 1.5 0.5   9 17  
شمسي پور محيا 0.5 1.75 1.5 0.5 1.75 2 -0.5   10 17.5  
شهابي زهرا 0.5 1.75 1.75 0.5 1.75 1.25 -0.5   9 16  
شيخ الاسلام فردوس 0.5 1.5 2 0.5 2   0.5   8.5 15.5  
صادقی فاطمه     0.75 0.5 1.5 1.5     10 14.25  
طرزه اي عارفه 0.75 1 1.5 0.5 2 2 -0.5   10 17.25  
طهاري مونا 0.5 1.25 2 0.5 2 2 0.5   10 18.75  
عسگري تارا 0.5 1.75 1 0.5 1.75 2 0.5   8.5 16.5  
عرفاني رضوانه 0.5 1.75 1 0.5 1.75 2 -0.5   9.5 16.5 رمان را ببرید
فاطمي نفيسه 0.25 1 2 0.5 1.75 1.75 0.5   6.5 14.25  
فقيه خراساني عباس   1 2 0.5 2 2 0.5   10.5 18.5 رمان را ببرید
فلاح نژاد فاطمه 0.5 1.5 1 0.5 1.5 1.75 -0.5   7.5 13.75  
فبض الله زاده    1.75 2 0.5 2 1.75 0.5   10.3 18.75  
قالباف مريم 0.5 1.75 1.5 0.5 2 2 -0.5   9 16.75  
قروه رضا 0.5 1.75 1.5 0.5 1.75 1.5 0.5   9 17  
قمي زينب 0.5 2 1.5 0 1.5 2 0.5   10.5 18.5  
كرامتي مرتضي 0.5   2 0.5   2 -0.5 2 9.5 16  
كلهر ريحانه 0.5 2 1.5 0.5 2 0.5 0   6.5 13.5  
مبلغ فروغ 0.25 1 1.75 0.5 2 1.75 -0.5   9.5 16.25  
محمدخاني مهديه 0.5 2 1.75 0.5 0.5 2 0.5   6 13.75  
مقدسين ستوده   1.25 0.5 0.5 1.75 1.25 0.5   9 14.75  
مكوكي مرضيه 0.5 1.75 2 0.5 2 0.5 0.5   7.5 15.25  
ملك تاجي ويدا 0.5 1.75 1.75 0.5 1.5 2 0.5   9 17.5  
ميرزا جعفر محدثه 0.5 2 2 0.5 2 2 0.5   10 19.5  
نظري نسيم 0.5 2 2 0.5 2 1.75 0.5 0.5 9.5 19.25  
نفيسي نويد 0.5 1.25 2 0.5 1 2 0.5   8 15.75  
نوايي مريم سادات 0.5 2 2 0.5 1.75 2 0.5   9.5 18.75  
نوري الهه  0.5 2 2 0.5 1.75 2 0.5   10.5 19.75  
ياوند طاهري زهرا 0.5 1.5 2 0.5 1.75 2 0.5   9.5 18.25  

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نام: ساغر
  تاريخ: يازدهم تير 1391 ساعت 00:00
  توضيحات: اگر بتوانید هر کدام از برگه های میان ترم را در یک عبارت توضیح بدید خیلی خوب میشه. اینجوری اصلا معلوم نیست چه خبره؟ بعد شما 0.5 نمره برای حضور در کلاس گذاشتید یعنی برای اصلا غیبت نداشتن نیم نمره گذاشتید یا غیبت زیاد نداشتن؟ چه معنی داره نمره مثبت اساسا برای حضور؟ یعنی شما چجوری براش نمره گذاشتید؟

نام: D:
  تاريخ: يازدهم تير 1391 ساعت 00:00
  توضيحات: سایر!

نام: دانشجو
  تاريخ: يازدهم تير 1391 ساعت 00:00
  توضيحات: سلام حافظه ادبی ؟ درس باحالی بود !هیچ معیاری در هیچ کجا امتحانات! فقط امتحان گرفتید که بگویید من معیار دارم!

نام  
ايميل    
توضيحات